Dzięki walce z barierami architektonicznymi, przestrzeń publiczna - zwłaszcza w większych miastach - staje się coraz bardziej przyjazna dla niepełnosprawnych. A czy wolna od barier jest także turystyka osób niepełnosprawnych?