Krużganki klasztoru franciszkanów w Krakowie czeka nowa aranżacja, bardziej nawiązująca do tego jak to miejsce wyglądało pierwotnie - w 15-tym wieku. Krużganki przy okazji mają stać się bardziej dostępne dla turystów. Prace renowacyjne właśnie się rozpoczęły.