Kraków wreszcie ma przygotowany projekt uchwały krajobrazowej. Dzięki niej powinny zniknąć z większości miejsc ogromne reklamy szpecące miasto. Uchwała wprowadzi też zakaz grodzenia osiedli z zabudową wielorodzinną. Do 29 września z projektem uchwały krajobrazowej mogą zapoznać się wszyscy mieszkańcy.