Zapowiadamy wydarzenia

Zapowiedź nadchodzącego wydarzenia może zostać opublikowana na stronie internetowej TVP3 Kraków w zakładce Imprezy. Publikowane są informacje o wydarzeniach, nad którymi TVP3 Kraków sprawuje patronat lub opiekę medialną.

Prośbę o objęcie wydarzenia patronatem lub opieką medialną należy nadesłać na adres julita.majcher@tvp.pl. Po przyznaniu patronatu lub opieki medialnej należy dostarczyć wypełniony załącznik do wniosku o przyznanie patronatu medialnego TVP3 Kraków oraz plik graficzny (plakat, zdjęcie albo logo) w formacie JPG o szerokości nie mniejszej niż 800 pikseli. W nagłówku e-maila należy podać nazwę imprezy i jej datę. Materiały nie spełniające wymienionych kryteriów nie będą publikowane.

W przypadku przyznania patronatu medialnego możliwa jest także nieodpłatna emisja na antenie TVP3 Kraków max. 30–sekundowego filmowego zwiastuna wydarzenia dostarczonego przez organizatora. Zwiastun powinien zostać dostarczony na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem wydarzenia. Musi spełniać warunki techniczne emisji w TVP oraz zawierać logotyp TVP3 Kraków z informacją o objęciu wydarzenia patronatem medialnym. Spoty nie mogą zawierać elementów komercyjnych, jedynie logotyp organizatorów. Jedyną „zindywidualizowaną” stroną zapraszająca do udziału w wydarzeniu mogą być organizator i TVP3 Kraków. Zwiastun może zawierać adres strony internetowej Organizatora i może być przesłany drogą elektroniczną (np. you tube, wetransfer). Musi spełniać wymagania techniczne TVP3 Kraków.

Świadczenia organizatora wydarzenia objętego patronatem to ekspozycja logo TVP3 Kraków (banner, roll – up, tablica) podczas imprezy oraz umieszczenie logo TVP3 Kraków na drukach związanych z wydarzeniem. Wszelkie druki z zamieszczonym logo TVP3 Kraków muszą być wcześniej przesłane do akceptacji. Logotyp TVP3 Kraków jest marką towarową TVP S.A! W ciągu tygodnia po zakończeniu wydarzenia organizator zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną dokumentację (również fotograficzną) dot. realizacji świadczeń wobec TVP3 Kraków. Obowiązkiem organizatora wydarzeń objętych patronatem bądź opieką Medialną TVP Kraków jest dostarczenie do Biura Reklamy TVP3 Kraków 5 podwójnych zaproszeń na imprezę, na tydzień przed jej terminem.

W przypadku przyznania patronatu bądź opieki medialnej Partnerowi przysługuje 50% rabatu w przypadku emisji komercyjnych reklam promujących wydarzenie i jego sponsorów. Rabat dotyczy także reklam oficjalnych sponsorów wydarzeń, o ile nie byli wcześniej Klientami Biura Reklamy OTV. Obsługa dziennikarska w miarę bieżących możliwości redakcji.

Kontakt ws. patronatu i opieki medialnej:

Julita Majcher
Sekcja Promocji, Marketingu i Reklamy TVP3 Kraków
julita.majcher@tvp.pl
tel. 12 261 52 95

Dział handlowy:
Anna Kolano
anna.kolano@tvp.pl
tel. 12 26 15 208