Aplikacja pielgrzyma na Światowe Dni Młodzieży i ławki solarne, na których będą siadać pasażerowie na lotnisku w Balicach - oba te projekty były testowane w ramach tak zwanego living labu.