Dominikanin o. Jan Andrzej Kłoczowski otrzyma srebrny medal Cracovia Merenti, wysokie odznaczenie miasta Krakowa, przyznawane za szczególne zasługi dla miasta. Decyzję o uhonorowaniu zakonnika podjęła w środę jednogłośnie Rada Miasta Krakowa. Projekt uchwały w tej sprawie przygotował prezydent Jacek Majchrowski. Jeszcze nie ma terminu wręczenia medalu.

O. Jan Kłoczowski urodził się w 1937 r. w Warszawie. Ukończył historię sztuki w Poznaniu. Do zakonu dominikanów wstąpił w 1964 r. W 1975 r. obronił doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Jako filozof religii, członek Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, przyczynił się do rozwoju krakowskiej szkoły filozofii religii. "W sposób zasługujący na szczególne wyróżnienie kreuje dialog między wiarą i rozumem, co stanowi ważną wizytówkę Krakowa nie tylko w Polsce, lecz także poza jej granicami" – napisał prezydent miasta w uzasadnieniu uchwały.

Jak podkreślił, o. prof. Kłoczowski zapisuje ważne karty ostatnich 50 lat historii Krakowa jako uczony, wykładowca i autor wielu znaczących publikacji naukowych, ale przede wszystkim jako "wybitny duszpasterz akademicki w akademickim ośrodku duszpasterskim +Beczka+ oraz wychowawca wielu pokoleń Polaków".

W czasach komunizmu dominikanin był jednym z najbardziej aktywnych duszpasterzy akademickich Krakowa, zajmował się m.in. studentami związanymi z Komitetem Samoobrony Społecznej "KOR" i Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Był duszpasterzem Studenckiego Komitetu Solidarności.

W stanie wojennym przy krakowskim klasztorze dominikanów zorganizował Komitet Pomocy dla Osób Aresztowanych i Internowanych. Wskutek tego sam został aresztowany. Wyszedł na wolność po interwencji kard. Franciszka Macharskiego. Potem kierował założonym przez siebie Komitetem aż do 1986 r. Zajmował się również dystrybucją drugoobiegowej prasy i wydawnictw bezdebitowych.

Po przełomie społeczno-politycznym w Polsce prof. Kłoczowski włączył się w rozwój uczelni dominikańskiej w Krakowie i Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz uczestniczył w promowaniu wydawnictw naukowych, popularno-naukowych i religijnych Krakowa.

Od lat odprawia msze św. w kościele oo. dominikanów w Krakowie, dużą popularnością cieszą się jego niedzielne "dwunastki" (msze o godz. 12).