Wystawa w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie poświęcona ppłk. Felicjanowi Sterbie, bohaterowi walk o niepodległość w czasie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej, a także wybitnemu sportowcowi.