Czterysta pięćdziesiąt tysięcy uczniów w Małopolsce rozpoczęło dziś nowy rok szkolny w zupełnie nowej, zreformowanej szkole. Wygasające gimnazja i powrót do ośmioklasowej podstawówki. Szkoły branżowe zamiast zawodowych. - Jesteśmy przygotowani do nowych wyzwań - zapewniał dziś wicewojewoda małopolski.