Mukowiscydoza jest najczęściej występującą przewlekłą chorobą genetyczną, która prowadzi do zmian w obrębie układu oddechowego i pokarmowego. Od dziś zaczęła oficjalnie działać koalicja na rzecz chorych na te chorobę - "MukoKoalicja".