Krakowskie potrawy, tradycyjne stroje i lokalna gwara - to tylko niektóre z atrakcji czekających na widzów w czasie 6 edycji festiwalu " Krakowska Godka". W Niedzielę w Modlnicy gościć będą znani i lubiani poeci, aktorzy, reżyserzy, a także ludzie nauki i telewizji. Impreza zakończy się próbą pobicia rekordu zbiorowego tańczenia krakowiaka.