Wulgarne napisy i czarna farba pojawiły się na postumencie oraz tablicy z wizualizacją powstającego na wzgórzu Kahlenberg monumentu króla Jana III Sobieskiego. O postawienie tego pomnika od kilku lat walczy krakowski komitet budowy.