Do 21 września szkoły podstawowe z powiatu krakowskiego mogą nadsyłać zgłoszenia do udziału w projekcie "Każdy jest komuś potrzebny". Organizuje go Fundacja Anny Dymnej "Mimo wszystko". Projekt jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz ich wychowawców, w Krakowie i powiecie krakowskim.

Głównym celem projektu jest promowanie wolontariatu oraz rozwijanie wśród uczniów postaw prospołecznych, a także współdziałanie na rzecz społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej.

Spośród zgłoszonych klas komisja, złożona z przedstawicieli fundacji, wybierze pięć. O tym, jakie szkoły i klasy będą uczestniczyć w projekcie, zdecyduje list motywacyjny, w którym dyrektor placówki lub wychowawcy poszczególnych klas przekonają organizatorów, że to właśnie ich szkoła powinna wziąć udział w projekcie. List powinien zawierać maksymalnie dwie strony formatu A4 (technika wykonania dowolna).

Klasy wezmą udział w specjalnych warsztatach, przeprowadzonych na terenie własnych szkół. Zajęcia poprowadzą pracownicy i wolontariusze Fundacji Anny Dymnej. "Podczas warsztatów będziemy starali się odpowiedzieć m.in. na pytania czym jest wolontariat, jak można pomagać, co to znaczy być osobą niepełnosprawną" – powiedziała PAP koordynatorka projektu Katarzyna Walaszek.

Zadaniem uczniów będzie przygotować projekt, który komuś (np. społeczności szkolnej, lokalnej, planecie) pomoże. Pod koniec listopada komisja, na czele z Anną Dymną, wybierze najciekawszy projekt.

Zwycięska klasa otrzyma statuetkę SuperWolo 2017. Jej wręczenie nastąpi 5 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, w podkrakowskich Radwanowicach.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: wolontariat@mimowszystko.org lub tradycyjną pocztą na adres Fundacji Anny Dymnej.