Pod względem obrotów handlu zagranicznego Chiny są największym partnerem gospodarczym Polski w Azji. Niestety, obecnie więcej wozimy z Chin niż w przeciwnym kierunku. Te sytuację zmienić ma Nowy Jedwabny Szlak Kolejowy. O jego przyszłości dyskutowano podczas I Kolejowego Forum Gospodarczego.