Efektem ustawy o dekomunizacji ulic w Krakowie jest zmiana nazw sześciu ulic. Według radnych klubu PiS na zmianę czeka jeszcze kilka innych. Kolejną kwestią są tablice upamiętniające działaczy i wydarzenia komunistyczne, które znajdują się na krakowskich kamienicach. Wskazują tu trzy tablice przy ulicach: Szpitalnej 38, Westerplatte i Nadwiślańskiej 21.