Jak szybciej i płynniej wprowadzać innowacje do rolnictwa, skrócić procedury starania się o unijne środki i przyspieszyć wypłacanie rolnikom unijnych pieniędzy? Odpowiedzi na te pytania szukali przedstawiciele Polski, Litwy, Łotwy i Estoni podczas spotkania agencji płatniczych Państw Morza Bałtyckiego.