Od lat zaangażowany jest w dialog ekumeniczny, międzyreligijny i nową ewangelizację; autor licznych publikacji naukowych i książek; komentator papieskich pielgrzymek do Polski - Grzegorz Ryś, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, został nowym metropolitą łódzkim. Bp Ryś będzie zarządzał archidiecezją łódzką, z której w styczniu do Krakowa przyszedł abp Marek Jędraszewski.

53-letni duchowny przez sześć ostatnich lat był w archidiecezji krakowskiej biskupem pomocniczym. Jego konsekracja biskupia odbyła się 28 września 2011 r. w Katedrze na Wawelu. Za motto swojej posługi bp Ryś przyjął słowa: "Moc w słabości". Podkreślał, że najważniejsze dla biskupa pomocniczego jest bycie z ludźmi w parafiach. Ceni obecność w Kościele małych wspólnot, w których jest możliwość głębokiego przeżywanie wiary. W młodości był członkiem, a potem animatorem Ruchu Światło-Życie. Przez wiele środowisk uważany jest za przedstawiciela tzw. Kościoła otwartego.

"Bardzo potrzebujemy korygować swoje myślenie, byśmy nie tworzyli sekty świętoszków. Tylko byśmy tworzyli Kościół, w którym grzesznik jest przyjęty i znajduje towarzyszy na drodze, a nie ludzi, którzy go osądzają i ekskomunikują. Najpiękniejsze w Kościele jest to, że Kościół nie jest bezradny wobec grzechu. I nie sam z siebie, tylko miłością Boga. Kościół, który jest święty, jest jednocześnie Kościołem grzeszników, jest Kościołem ludzi, którzy rozumieją grzesznika i nie gorszą się grzesznikiem" – podkreślał bp Ryś.

Arcybiskup nominat od lat jest zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny. W 2011 r. był inicjatorem spotkania w intencji pokoju "Echo Asyżu w Krakowie", na które zaproszeni zostali chrześcijanie, Żydzi, muzułmanie i buddyści. Był współtwórcą i wykładowcą kursu "ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich". Jest członkiem kapituły Nagrody im. ks. Stanisława Musiała, przyznawanej przez Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze", za zasługi dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

W Konferencji Episkopatu Polski przewodniczy Zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa, a w Archidiecezji Krakowskiej Sekretariatowi ds. Nowej Ewangelizacji. Jest jednym z pomysłodawców Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów (OSE), kształcącej przyszłych liderów i ewangelizatorów.