Pytania ws. odbioru programu telewizyjnego należy kierować na adres dvbt.malopolska@tvp.pl. Poniżej publikujemy odpowiedzi.

Odpowiedź dla widza zgłaszającego problemy z odbiorem MUX 3 z Chorągwicy
Nadajnik emitujący programy TVP z obiektu Kraków/ Chorągwica, transmituje sygnał na kanale 50, natomiast z kierunku Zakopanego można się spodziewać sygnału na kanale 34. Jeżeli jednak odbiór programów TVP możliwy jest na kanale 50, ale z kierunku Zakopane – to możliwa jest sytuacja, że sygnał na kanale 50 jest za silny i dlatego odwrócenie kierunku anteny powoduje osłabienie sygnału i poprawę odbioru. Często taka sytuacja ma miejsce, przy zastosowaniu anteny siatkowej ze wzmacniaczem. W takiej sytuacji, proponujemy zastosowanie anteny bez wzmacniacza antenowego, natomiast korzystne byłoby zainstalowanie przy antenie również filtru LTE, który eliminowałby szkodliwy wpływ sieci komórkowych pracujących w systemie LTE (nadajnik MUX 3 Kraków/Chorągwica pracuje na znacznie większych częstotliwościach, niż pozostałe MUX-y z programami komercyjnymi).

Odpowiedź dla widza w sprawie kanału 47
Z obiektu RTCN Kraków/Chorągwica, emitowany jest na kanale 50, sygnał MUX 3 z wersją regionalną TVP Kraków. Charakterystyka anten nadawczych na tej częstotliwości jest dookólna. Natomiast z tego obiektu emitowany jest również sygnał MUX 3 na kanale 47, z wersją regionalną TVP Kielce, jako element doświetlający o charakterystyce kierunkowej (północno-wschodni). System ten pracuje dla lepszego pokrycia zasięgiem terenów województwa świętokrzyskiego programem regionalnym TVP Kielce. Ponieważ nadajniki, pracują na różnych częstotliwościach , nie ma to wpływu na jakość odbioru nadajnika na kanale 50. Na jakość odbioru, może mieć duży wpływ jakość systemu antenowego, którego elementy winny zawierać antenę wieloelementową , kierunkową (możliwie bez wzmacniacza) i ewentualnie filtr LTE, eliminujący szkodliwy wpływ sieci komórkowych.

Kraków, ul. Kwartowa 3A
Prawdopodobnie w budynku przy ul. Kwartowej 3A, zainstalowany jest system anteny zbiorczej lub telewizji kablowej i brak programów TVP z MUX 3, spowodowany może być uszkodzeniem w tym systemie. Należy zgłosić problem w administracji budynku lub u operatora telewizji kablowej. W przypadku anteny indywidualnej, zwłaszcza anteny siatkowej ze wzmacniaczem, uszkodzeniu mógł ulec wzmacniacz antenowy.

Kraków, ul. Krzywda 19a
Antena pokojowa, prawdopodobnie odbiera sygnał z nadajnika SLR Krzemionki, który emituje wyłącznie multipleks MUX 3 z programami telewizji publicznej. Natomiast odbiór sygnałów multipleksów MUX 1 i MUX 2 z programami telewizji komercyjnych ( wyjątek TVP ABC ), które emitowane są z nadajników RTCN Kraków/ Chorągwica, utrudniony jest z powodu usytuowania budynku Krzywda 19b. Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie anteny na dachu budynku. Wybór anteny w tym przypadku nie jest krytyczny, należy jednak unikać anten siatkowych ze wzmacniaczami, które mogą być źródłem zakłóceń. Może być zastosowana antena typu Yagi z symetryzatorem antenowym, o niezbyt dużym współczynniku wzmocnienia własnego. Jednak prawdopodobnie budynek posiada system anteny zbiorczej i instalacja indywidualnej anteny na dachu jest niemożliwa. W takim przypadku proszę zwrócić się do administratora budynku. Możliwym rozwiązaniem jest również instalacja anteny na balkonie i odbiór z odbicia od budynków przy ulicy Wodnej.

Kraków, ul. Długa
Nadajnik z wersja programową TVP Kielce, emituje sygnał na kanale 47. Emisja prowadzona jest również z RTON Kraków/ Chorągwica. Natomiast program z wersja regionalną TVP Kraków, emitowany jest na kanale 50. Nadajnik ten jest większej mocy i być może ( jeżeli zastosowano wzmacniacz antenowy) sygnał jest przyczyna przesterowania odbiornika. Proponujemy zastosować antenę bez wzmacniacza oraz ponowne przestrojenie odbiornika w trybie ręcznym na kanały 23, 25, 50. Jednak gdyby powtórne zaprogramowanie, nie rozwiązałoby problemu, proszę z poziomu menu odbiornika powrócić do ustawienia fabrycznego i ponowne zaprogramowanie.

Kalwaria, Lanckorona
Na tym terenie, najlepszy odbiór z trzech multipleksów, otrzymamy z kierunku nadajników Kraków/ Chorągwica. O planowanych akcjach konserwacyjnych wykonywanych przez operatora, informujemy na naszych stronach internetowych. Wpływ na odbiór, ma również pogoda, zwłaszcza na obszarach o mniejszym natężeniu pola elektromagnetycznego oraz zakłócenia z innych źródeł, które potęgują się przy instalacjach z wykorzystaniem wzmacniaczy antenowych i anten szerokopasmowych. Prawidłowy odbiór w okolicach stacji, zapewnić powinna antena kierunkowa, wieloelementowa.

Proszowice
Brak odbioru MUX 2 i MUX 3 może być związany z odbiornikiem TV (lub dekoderem zewnętrznym), w tym czasie nie było przerw w nadawaniu na tych multipleksach. Proszę powtórnie zaprogramować odbiornik.

Kościejów
Ze względu na występujące zakłócenia, polecamy stosowanie systemów antenowych bez wzmacniaczy antenowych i ewentualne wykorzystanie anten o bardziej wąskiej charakterystyce i większym wzmocnieniu własnym ( większa ilość elementów ). Na tym obszarze, można odebrać sygnały z nadajnika Kraków/ Chorągwica (najlepszy sygnał), z nadajnika Tarnów/g. Św. Marcina (słaby sygnał) – oba nadajniki pracują na kanale 50(MUX 3). Proponujemy również lekkie odchylenie od kierunku, kierując się najmniejszymi wahaniami poziomu sygnału.

Zakliczyn
Problem z zakłóceniami odbioru programów telewizyjnych, najlepiej zgłosić do Delegatury Urzędu Kontroli Elektronicznej w Krakowie. Natomiast doświetlenie z obiektu Gromnik realizowane jest tylko dla MUX 3 na kanale 50 i nie powinno to mieć wpływu na pozostałe multipleksy emitowane z nadajnika Kraków/ Chorągwica. Z opisu wynika, że zakłócenia występują również na multipleksach MUX1, MUX2. W większości przypadków, przyczyną tego typu zakłóceń jest stosowanie wzmacniacza antenowego i najlepszym rozwiązaniem pozostaje korzystanie z wieloelementowych anten kierunkowych o dużym zysku własnym bez wzmacniacza i wysokiej jakości kabla antenowego o małych stratach, zwłaszcza dla wysokich częstotliwości (kanał 50).

Sułoszowa
Na tym terenie, konieczne jest korzystanie z anteny kierunkowej, wieloelementowej. Jeżeli pozostałe programy z multipleksów tj. MUX 1 i MUX 2 są odbierane bez zakłóceń, a sprawa dotyczy wyłącznie MUX 3 (kierunek Kraków/Chorągwica – kanał 50), ze względu na wyższą częstotliwość nadawania, proponujemy sprawdzenie , przy antenie (najlepiej przez wymianę ) wzmacniacza antenowego – jeżeli jest zainstalowany lub symetryzatora antenowego (najlepiej z filtrem na częstotliwości nadajników sieci komórkowych), które to elementy mogą, nieprawidłowo pracować na wyższych kanałach. Jeżeli warunki terenowe pozwolą, można ewentualnie spróbować odebrać sygnał z nadajnika Katowice/Kosztowy na kanale 34. Jeżeli warunki terenowe pozwolą, spróbować można odebrać sygnał multipleksu z nadajnika Katowice/Kosztowy na kanale 34.