Kolejne krakowskie uczelnie rozpoczynają rok akademicki. Akademia Muzyczna, Uniwersytet Rolniczy i Akademia Ignatianum. Naukę na tej uczelni rozpoczęło ponad trzy tysiące studentek i studentów. W inauguracji uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński.