Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa