13 i 27 października Województwo Małopolskie organizuje konferencje połączone z warsztatami dla kadry pedagogicznej pn. „W sieci cyfrowych zagrożeń i uzależnień”.

Organizatorem konferencji jest Województwo Małopolskie Organizatorem konferencji jest Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie organizuje dwie konferencje połączone z warsztatami dla kadry pedagogicznej pn. „W sieci cyfrowych zagrożeń i uzależnień”. 13 października 2017 roku w budynku firmy Comarch S.A, (budynek SSE 4) przy ul. Życzkowskiego 23 w Krakowie odbędzie się pierwsza konferencja skierowana do kadry pedagogicznej ze szkół podstawowych z terenu całego województwa małopolskiego. Druga konferencja odbędzie się 27 października 2017 roku i będzie skierowana do grona pedagogicznego ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem konferencji jest zwiększenie świadomości nauczycieli, pedagogów i wychowawców dotyczącej cyberzagrożeń, wsparcie ich w zakresie metodologii minimalizowania wśród uczniów zagrożeń wynikających z korzystania z sieci oraz maksymalizowania wśród uczniów korzyści wynikających z korzystania z Internetu a także propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z zasobów sieci i przeciwdziałanie zagrożeniom i uzależnieniom wynikających z korzystania z nowych technologii. Podczas konferencji wystąpią specjaliści o bogatym doświadczeniu, reprezentujący krakowskie uczelnie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Polskie Towarzystwo Informatyczne czy krakowską Policję. Aby lepiej przedstawić zagadnienie cyberzagrożeń, w ramach konferencji przewidziano również część warsztatową pokazującą zagrożenia związane z naszą codziennością w sieci i bezpieczeństwem w szkole, domu i w samochodzie. Część warsztatowa będzie prowadzona przez Instytut Teleinformatyki Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w Krakowie jak i Comarch S.A. będący wysokim specjalistą w dziedzinie nowoczesnych technologii. Grono pedagogiczne reprezentujące szkoły będzie mogło zdobytą wiedzę przekazać nauczycielom w swoich placówkach jak i wykorzystać ją podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą.