Sytuacja polskiej inteligencji poza granicami kraju oraz rola, jaką to środowisko spełnia, to główne tematy – rozpoczętego we wtorek w Krakowie - V Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych. Na spotkanie przyjechali polscy naukowcy i działacze polonijni z różnych zakątków świata.