Aktorzy teatru Exit, który działa przy Stowarzyszeniu „Klika", są niepełnosprawni, zmagają się z fizycznymi ograniczeniami. Debiutowali w marcu, teraz nakręcili etiudę filmową „Hiob", którą podejmują temat cierpienia.