"Psychiatria i duchowość" pod takim hasłem w Krakowie odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja psychiatrów, duchownych, terapeutów oraz rodzin pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Dyskutowano między innymi o wpływie duchowości na zdrowie psychiczne, o psychoterapii osób duchownych i o terapeutycznym wymiarze posługi duszpasterskiej.