Prezentacja prac z różnych dziedzin twórczości artystycznej Stanisława Wyspiańskiego, m.in. rzemiosło artystyczne, rzeźba, grafika oraz książka artystyczna. Wystawa "Wyspiański" to licząca blisko 900 pozycji, pełna kolekcja dzieł jednego z najwybitniejszych twórców polskich Stanisława Wyspiańskiego, zgromadzonych w Muzeum Narodowym w Krakowie.