Muzeum Historyczne Miasta Krakowa otwiera skarbiec. Thesaurus Cracoviensis – Centrum Interpretacji Artefaktów to nowoczesne magazyny i pracownie. Zwiedzający będą mogli zobaczyć muzealia, do tej pory nie wystawiane, i poznać tajniki konserwacji zabytków.