Ministerstwo Zdrowia stawia na edukację i organizuje cykl spotkań informacyjno-eksperckich "Czas na czyste powietrze"; ich zadaniem jest podniesienie świadomości Polek i Polaków w kwestii zanieczyszczenia powietrza. Kampania skierowana jest przede wszystkim do czterech grup zawodowych, nauczycieli, lekarzy, dziennikarzy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. A w jego ramach można również przejść kurs internetowy zakończony certyfikatem imiennym.