Podczas derbów Krakowa, meczu Cracovii z Wisłą, na trybunach zaczęto rzucać racami. Policjanci mówią, że zagrożone było zdrowie i życie tych, którzy przyszli na mecz. Rzucającym racami grożą kary do 5 lat więzienia. Szuka ich policja. Rozmowa ze Zbigniewem Lachem, wiceprezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Odpowiedź Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika:

We wczorajszej rozmowie wiceprezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Lach podał nieprawdziwe informacje.

Nie jest prawdą, że przed ostatnim meczem derbowym nie odbyło się u wojewody spotkanie służb i przedstawicieli klubów. Takie spotkanie miało miejsce w piątek 8 grudnia i zostało zwołane właśnie z inicjatywy Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika.

Obecni byli przedstawiciele służb oraz obu klubów. Dodajmy, że przedstawiciele klubów zadeklarowali pełne przygotowanie i zabezpieczenie meczu. Niezależnie od tych ustaleń – wobec charakteru takich meczów jak derby – Policja była w zwiększonej gotowości do podjęcia właściwych działań.

Na mocy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 19 lutego 2016 r. (zmienionego późniejszymi zarządzeniami Wojewody Małopolskiego) funkcjonuje zespół interdyscyplinarny, którego zadaniem jest m.in. monitorowanie sytuacji na meczach podwyższonego ryzyka. Członkami tego zespołu są: Wojewoda Małopolski (Przewodniczący Zespołu), I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa. W pracach Zespołu mogą brać udział zaproszeni przedstawiciele związków sportowych lub podmiotów prowadzących rozgrywki, organizatorzy cyklicznych imprez masowych oraz przedstawiciele innych instytucji i podmiotów.

Decyzją Wojewody zespół ten spotyka się, aby omówić np. przygotowania przed takim meczem. Tak właśnie było w piątek 8 grudnia. Tym samym wypowiedź Pana Prezesa zawiera nieprawdziwą i niemającą przełożenia na fakty informację.

Aktualnie – niezależnie od decyzji Komisji Ligi – wojewoda małopolski Piotr Ćwik oczekuje pełnych wyjaśnień od wszystkich podmiotów zaangażowanych w organizację i zabezpieczenie imprezy. Po ich otrzymaniu wspomniany zespół interdyscyplinarny przeanalizuje przedstawione raporty i informacje i na tej podstawie będą wyciągane wnioski.