Na którym stoku możemy powitać Nowy Rok? Zabawa i nauka pod Nosalem. Z jakich tras możemy korzystać na stacji Jurgow-ski? Pour Powder Tour czyli najlepsze filmy freeridowe.