Butelki, puszki, papiery, opakowania po żywności - wszystko zgromadzone tak po prostu, nie w kontenerach, czy pojemnikach. Mieszkańcy Skawiny mają dość takiego sąsiedztwa i poprosili redakcję Kroniki o interwencję w sprawie firmy, która zajmuje się składowaniem odpadów na jednej z działek. Urzędy przeprowadzały kontrole, miedzy innymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który stwierdził, że odpady te nie są niebezpieczne, inna kontrola wykazała nieodpowiednie składowanie. Zatem co dalej z wysypiskiem?