"Być głosem słowa" - wieczór z myślą i filmem księdza profesora Andrzeja Baczyńskiego odbył się na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Ksiądz Andrzej Baczyński był medioznawcą, założycielem Katedry Teologii Mediów na Uniwersytecie Papieskim i jednym z twórców redakcji programów katolickich Telewizji Kraków. Minęły dwa lata od jego śmierci.