Muzeum Historyczne Miasta Krakowa powinno zmienić nazwę - takie są wyniki konsultacji społecznych, które odbyły się pod koniec zeszłego roku. Nie stanie się to jednak wcześniej niż w 2019 r., najpierw zmieniony musi być statut placówki.

Konsultacje trwały od października do końca grudnia. Muzeum o opinie ws. zmiany nazwy poprosiło m.in. Federację Stowarzyszeń Przewodnickich, Związek Muzeów Małopolskich, władze miasta, specjalistów od marketingu i komunikacji oraz samych krakowian.

"Praktycznie wszyscy opowiedzieli się za zmianą nazwy. Maili od mieszkańców nie było wiele, ale były one bardzo rozbudowane, widać w nich zaangażowanie, niektórzy proponowali wiele wariantów nowej nazwy" - powiedział PAP Krzysztof Haczewski z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Ostatnim etapem konsultacji była ankieta, w której padło pytanie o ewentualną nową nazwę. Wypełniło ją 114 osób podając 128 propozycji. Przeważało wśród nich Muzeum Krakowa, a wśród ciekawych, oddających intencje zmian znalazły się m.in. Ośrodek Tożsamości Miasta Krakowa oraz Forum Krakowa.

"Dokładnie o to nam chodzi, żeby muzeum było miejscem wymiany myśli o Krakowie, ale szukamy dla niego krótkiej, prostej i komunikatywnej nazwy" – mówił Haczewski. Jak podkreślił dotychczasowa nazwa zaproponowana przez założycieli muzeum w 1899 r. podlega ochronie i powinna pozostać w statucie, dokumentach, pismach i na pieczęciach. Nowa, krótsza byłaby używana w obiegu publicznym.

Zanim to jednak nastąpi musi być zmieniony statut muzeum, w którym uwzględnione zostaną także nowe muzealne oddziały takie jak Thesaurus Cracoviensis czy tworzone właśnie Muzeum Podgórza. Nowy statut musi zostać skonsultowany z ministerstwem kultury oraz przyjęty przez Radę Miasta. To oznacza, że nowa nazwa pojawi się nie wcześniej niż w 2019 r., gdy przypada 120-lecie Muzeum.

Wątpliwości co do nazwy Muzeum Kraków wyraziła Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich wskazując, że byłaby ona łatwiejsza dla cudzoziemców, ale niejednoznaczna i dlatego federacja opowiedziała się za wersją "Muzeum Krakowa".

Z kolei Związek Muzeów Małopolskich skłania się do "Muzeum Kraków" podnosząc, że "praktyka nazywania większych struktur muzealnych nazwą miasta, w którym się znajdują jest znana i stosowana w Europie". "W sensie informacyjno-promocyjnym daje prosty i jasny przekaz" – napisali przedstawiciele Związku Muzeów Małopolskich.

Przykłady takich zmian mamy też w Polsce. Z końcem stycznia Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zmieniło nazwę na Muzeum Gdańska, a wcześniej Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy na Muzeum Warszawy.

"Na razie trudno przesądzać jaka będzie nasza nowa nazwa: Muzeum Krakowa czy Muzeum Kraków – ta wersja wzbudza opór ze względu na rzekomą niegramatyczność. Ale mamy przecież Twierdzę Kraków, Radio Kraków, Telewizję Kraków, więc forma Muzeum Kraków nie byłaby wyjątkowa" – powiedział PAP Krzysztof Haczewski.

W 2000 r. Muzeum odwiedziło niewiele ponad 100 tys. zwiedzających, a w 2017 r. – 1 mln 330 tys. Jak podkreśla dyrekcja Muzeum, jego oferta jest coraz szersza i nie odnosi się wyłącznie do przeszłości Krakowa. W placówce organizowane są nie tylko wystawy stałe i czasowe, lekcje muzealne i oprowadzania, ale również takie wydarzenia jak bieg uliczny, koncerty oraz gry i pokazy multimedialne w przestrzeni miasta.