VIII Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego

Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie" jest formą promocji twórczości Jacka Kaczmarskiego wśród najmłodszego pokolenia, służy podtrzymywaniu pamięci o wybitnym polskim artyście i zachęca do zdobywania wiedzy w zakresie wykraczającym poza standardy programu szkolnego. Uczestnicy konkursu doskonalą umiejętność pracy z tekstami literackimi, uczą się zdobywania, porządkowania i selekcji materiałów.
Konkurs jest skierowany do młodzieży z całej Polski. W pierwszym etapie uczestnicy przesyłają prace literackie, drugi etap i finał odbywają się w Krakowie. Zadaniem uczestników jest wykazanie się wiedzą na temat życia i twórczości Jacka Kaczmarskiego, którą prezentują przed jury konkursu a także widownią. Udział w imprezie jest bezpłatny. Zasady przeprowadzania konkursu znajdują się w regulaminie, który jest dołączony do niniejszego wniosku. Konkurs, organizowany po raz ósmy, cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. Finaliści i zwycięzcy otrzymują cenne nagrody.

W I etapie konkursu uczestnicy piszą pracę na jeden z proponowanych tematów i w terminie do 15 lutego 2018 r. przesyłają ją – w wersji drukowanej, w trzech egzemplarzach – do Organizatora (na adres: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków, z dopiskiem „Jacek Kaczmarski”) oraz w wersji elektronicznej (na adres: konkursy@cmjordan.krakow.pl).
Jury wybiera najlepsze spośród nadesłanych prac i kwalifikuje na tej podstawie ich autorów do kolejnego etapu konkursu.

II etap - 6 kwietnia 2018
III etap/finał - 20 kwietnia 2018

Informacje o konkursie: http://www.cmjordan.krakow.pl/2017/11/Konkurs-wiedzy-o-zyciu-i-tworczosci-poetyckiej-Jacka-Kaczmarskiego