Szkole Podstawowej nr 34 w Krakowie ruszył pilotażowy program "Nie marnuje - jedzenie szanuje"; Dzieci dowiadują się w jaki sposób mogą dzielić się jedzeniem z potrzebującymi i tym samym go nie marnować.