Uczniowie z Małopolski wypoczywają na feriach zimowych. Nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego czuwa policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Policja zapewnia też bezpieczeństwo narciarzy na stokach.