Prawie 22 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymają małopolskie samorządy na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez ruchy osuwiskowe ziemi. Resort spraw wewnętrznych i administracji przyznał promesy na ten cel.

We wtorek przedstawiciele samorządów otrzymali te promesy od wojewody małopolskiego Piotra Ćwika. Poinformował on, że w tym roku województwo pozyskało prawie 22 mln zł na usuwanie skutków osuwisk ziemi. Pieniądze te zostały rozdzielone do 23 samorządów na 28 zadań.

Najwięcej – prawie 13,5 mln zł – przypadło 13 samorządom gminnym, m.in. Bochni, Kamionce Wielkiej, Bieczowi, Jodłownikowi i Stryszawie. Dziewięć powiatów otrzymało 8,2 mln zł, a samorząd województwa małopolskiego – 80 tys. zł.

Jak podkreślił wicewojewoda małopolski Józef Gawron, promesy przyznano na różnorodne zadania, dotyczące zarówno opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskich i projektowo-budowlanych, jak i polegających na wykonaniu właściwych prac budowlanych związanych ze stabilizacjami osuwisk wraz z odbudową infrastruktury drogowej. "Szybkie przekazanie tych środków pozwala liczyć na to, że prace zostaną wykonane do końca tego roku" - zaznaczył.