Tablicę upamiętniającą tajne nauczanie w czasie II wojny światowej na Uniwersytecie Jagiellońskim odsłonięto w poniedziałek w Collegium Novum UJ w Krakowie. Studenci podziemnej uczelni wspominali, że potajemna nauka była ich sposobem walki z niemieckim okupantem.

Podczas poniedziałkowej uroczystości obecne były trzy uczestniczki tajnego nauczania: 98-letnia Marta Lipińska (studiowała rolnictwo, później była profesorem Akademii Rolniczej), 97-letnia Halina Królikiewicz-Kwiatkowska (studiowała polonistykę) oraz 95-letnia Alicja Bijałd-Kozdrój (studiowała medycynę).

„Mnie, i nam się wydawało, że nie bronią, ale chociaż w taki sposób walczyliśmy z wrogiem, który zakazywał tego wszystkiego, co polskie” – powiedziała Halina Królikiewicz-Kwiatkowska, która w tamtym czasie nauczała również w tajnym gimnazjum i działała w konspiracyjnym Teatrze Rapsodycznym. „Ostatni egzamin zdawałam, kiedy do Krakowa wchodziły wojska radzieckie” – wspominała, zaznaczając, że miała wspaniałych profesorów.

Tajne nauczanie na UJ działało od wiosny 1942 r. Miejsca nauki - były to zwykle sprawdzone lokale, prywatne mieszkania profesorów lub rodziców studentów – wyszukiwali studenci i oni umawiali słuchaczy z wykładowcami. Uruchomiono m.in. studia prawnicze, lekarskie, polonistyczne, filologiczne, matematyczne, chemiczne, rolnicze.