Zawarty został 25 lat temu a ratyfikowany w marcu przed 20 laty. Dał możliwość między innymi zawierania małżeństw uznawanych z punktu widzenia prawa cywilnego - w obecności duchownego, bez konieczności ponawiania przysięgi w urzędzie. O konkordacie, wysokiej rangi umowie pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską rozmawiali eksperci na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.