W dawnym internacie na terenie Parku Sanguszków w Tarnowie rozpocznie wkrótce działalność największe w Małopolsce centrum rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dziś wmurowano akt erekcyjny w ścianę przebudowywanego obiektu.