Pomagają najbardziej potrzebującym, starszym, samotnym i cierpiącym. Bez nich wiele akcji miałoby mniejszy zakres i byłoby mniej skutecznych. Wolontariusze Caritas ze szkolnych i parafialnych zespołów z całej Polski, jak co roku na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia spotkali się sobotę w Łagiewnikach na 15. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Caritas.