Paulina Brym o XI Forum Inwestycyjnym, które odbywa się w Tarnowie