Grzegorz Kempinsky, dyrektor artystyczny Teatru w Telewizji