Raz w tygodniu dla wszystkich Greków mieszkających w Małopolsce krakowska parafia pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny ma być małą grecką świątynią. Wierni, którzy przyjdą w niedzielę do cerkwi, będą mogli uczestniczyć w nabożeństwie w swoim ojczystym języku. Język i rytuał grecki odbiega od słowiańskiej tradycji. To pierwsza w Polsce próba zorganizowania cyklicznych nabożeństw dla Greków w ich rodzimym języku.