Pierwszeństwo na skrzyżowaniu drogi publicznej z drogą wewnętrzną, strefą ruchu lub strefą zamieszkania.