Jedno muzeum - tysiące opowieści. Placówka u podnóży kopca Krakusa ma nie tylko przypominać dzieje dzielnicy, ale także integrować jej mieszkańców. Oficjalnie otwarto Muzeum Podgórza poświęcone dawnemu miastu, a obecnie części Krakowa.