15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin. Święto ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 roku. Chodzi o działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej na temat roli i znaczenia rodziny, a także o zachęcenie rządów do tego, aby w swojej polityce były wsparciem dla rodzin w jej codziennych problemach.