Budynek przy ul. Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu. Od 1912 roku mieścił się w nim Bank Austrowęgierski. Teraz do eleganckiego gmachu wprowadziło się nowosądeckie Muzeum Okręgowe, które w końcu doczekało się swojej siedziby. Mieszkańcy czekali na nią ponad 70 lat.