dr Paweł Grabowski, twórca hospicjum domowego pw. Proroka Eliasza w Nowej Woli