Andrzej Rybicki, przew. Rady Sekcji Pracowników Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ "Solidarność" Region Małopolska