Organ opiniodawczy i doradczy dyrektora Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie.

Michał Drewnicki, przew. Rady Programowej Michał Drewnicki, przew. Rady Programowej Radę Programową tworzą osoby rekomendowane przez organizacje społeczne i ugrupowania polityczne. Do zakresu działania Rady należą doradztwo i przedstawianie opinii w sprawach dotyczących programu nadawanego przez Oddział Terenowy TVP S.A. w Krakowie.

21 marca 2018 roku wybrany został skład Prezydium Rady Programowej Oddziału TVP S.A. w Krakowie VI Kadencji. Jej przewodniczącym został Michał Drewnicki, radny Miasta Krakowa, a wiceprzewodniczącymi Józef Gawron, pierwszy wicewojewoda Małopolski oraz Wojciech Grzeszek, przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność.

Lista członków Rady Programowej: Michał Drewnicki, ks. Michał Drożdż, Grzegorz Filipek, Józef Gawron, Wojciech Grzeszek, Krzysztof Gurba, Włodzimierz Jurasz, Grażyna Kominek, Piotr Kubiczek, Agnieszka Leszczyńska, Mateusz Małodziński, Wojciech Pałka, Janusz Sepioł, Anna Szlagor, Andrzej Wyrobiec.

Kontakt: rada.programowa.kra@tvp.pl