Ponad 20 mln złotych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych trafiło do małopolskich samorządów. Dzięki tym pieniądzom odbudowane zostaną miedzy innymi drogi, a także prowadzone będą prace stabilizujące osuwiska. Przedstawiciele gmin i powiatów odebrali odpowiednie promesy.